MISIUNE

MISIUNEA Asociației Filantropice Sfântul Onufrie este ocrotirea copiilor părăsiți temporar sau definitiv de părinții lor, copii aflați în dificultate.

OBIECTIVUL principal și prioritar în susținerea misiunii îl constituie construirea Așezământului pentru copii Sfântul Onufrie, compus din 4 case de tip familial și un imobil multifuncțional, așezământ destinat ocrotirii, îngrijirii și asigurării unei dezvoltări armonioase a copiilor separați, temporar sau definitiv de familia lor. Acești copilași au nevoie de măsuri de protecție speciale, au nevoie de un cămin si în primul rând au nevoie de dragoste și de călăuzire, într-un cuvânt au trebuință ca acest Așezământ să funcționeze.

Acesti copilasi au nevoie de masuri de protectie speciala, au nevoie de un camin, au nevoie în primul rand de dragoste si de calauzire au trebuinta ca acest Asezamant sa poata fi dat in folosinta cat mai curand.

paint1

 

SCOP

SCOPURILE Asociației Filantropice Sfântul Onufrie sunt dezvoltarea, valorificarea și promovarea potențialului individual, de grup și colectiv prin participare activă la procesul de îmbunătățire a calității vieții, dezvoltare durabilă și comunitară.

219961374_0beb2e8f3a_z

OBIECTIVE

În vederea realizării scopurilor mai sus menționate, Asociația își propune următoarele OBIECTIVE:

afso04

Promovarea valorilor creștine ortodoxe, morale, sociale și culturale

afso13

Promovarea cunoașterii culturii și a tradițiilor naționale și spirituale

afso16

Dezvoltarea de programe și proiecte culturale, educaționale, medicale și sociale la nivel de învățământ preuniversitar și învățământ superior conform legislației în vigoare

Acreditare si Licentiere

Certificatul de acreditare: Vizualizare

Certificatul de licentiere: Vizualizare

Back To Top